How to Use CU TOYOTA Ha:mo

ขั้นตอนการใช้งาน CU TOYOTA Ha:mo

ราคา / ระยะเวลาการให้บริการ

• เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

7.00 น. - 19.00 น.

เสาร์และอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เปิดให้ใช้บริการ

• ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

20 บาท/15 นาทีแรก (1 ส.ค.- 30 ก.ย. 61) เกินจากนั้น นาทีละ 2 บาท

ค่าสมัครสมาชิก

• วิธีการชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต