ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

Eminönü คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯเพื่อนำไปใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก Link ด้านล่าง จึงประกาศมาเพื่อทราบ

Mila  

http://c3patriot.com/?author=8

Ha:mo Vehicle Information 01

 

Service Result Data

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านเทคนิคของรถฮาโม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะจัดส่งให้เฉพาะทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 2 ผ่านช่องทาง email ภายหลังจากยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อย 

ใส่ความเห็น

Close Menu