ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST หัวข้อการแข่งขันที่ 3

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST หัวข้อการแข่งขันที่ 3

http://advanceddentalmn.com/thank-you คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม Cruz del Eje สำหรับหัวข้อการแข่งขันที่ 3 การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถ สำหรับ CU TOYOTA Ha:mo (System design for smart vehicle relocation of CU TOYOTA Ha:mo) ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงลึก http://newpotatoboxes.co.uk/general-information/new-nail-plate-press-in-cheshire/ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้เฉพาะหัวหน้าทีมทาง email ที่แจ้งไว้กับโครงการและได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วเท่านั้น โดยสมาชิกทุกคนในทีมต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญาปกปิดความลับข้อมูล (ตามไฟล์ลิงค์ด้านล่าง) พร้อมยื่นเอกสารแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่สำนักงานโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในเวลาราชการ) เพื่อจะได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลให้ต่อไป หากมีข้อสงสัย โทร. 063 942 2575 หรือ LINE@ : @CUTOYOTAHAMO จึงประกาศมาเพื่อทราบ

http://pacificindustrialmarine.ca/bridges.php

สัญญาปกปิดความลับข้อมูล สำหรับหัวข้อการแข่งขันที่ 3

ใส่ความเห็น

Close Menu