ใบสมัครการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

ใบสมัครการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและเอกสารประกอบ ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยื่นใบสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (ในเวลาราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE@ : @cutoyotahamo โทร. 063 942 2575

ใบสมัครแข่งขันประกวดโครงงาน CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

ใส่ความเห็น

Close Menu